Kartlegging av kursbehov i innfordringen

Ønsker du å øke din eller avdelingens kompetanse?

Vi vil gjerne vite noe om hva du trenger kurs eller oppdatering i, for å planlegge et opplæringstilbud. Dette er helt uforpliktende. Nedenfor har vi kommet med noen forslag. Sett hake der du føler du har noe å hente, og foreslå gjerne noe vi ikke har tenkt på.