Auto Anonymizer

september 27th, 2020|0 Comments

Auto Anonymizer gir mulighet for automatisk anonymisering av personopplysninger i saker i tråd med kravene til GDPR. Samtidig kan man beholde tallmaterialet i forbindelse med regnskap/reskontro. Automatikken i løsningen forenkler prosesser og vil spare [...]

SI-faktura

september 27th, 2020|0 Comments

Med SI Faktura-løsningen registrerer du den elektroniske fakturaen fra Statens Innkrevingssentral på sak. Med løsningen forenkler du prosessen med registrering og godkjenning av rettslig kostnad. De er flere fordeler med løsningen: Manuell inntasting av [...]

  • Instansregister CONCENTFru Justitia

Instansregister

september 20th, 2020|0 Comments

Har du riktig adresse når du skal korrespondere med instanser? Regioner, fylker, kommuner er i endring. Det samme er Postens postnummertabeller. Det er tidkrevende arbeid å holde seg ajour med disse opplysningene. CONCENT har løsningen [...]