Auto Anonymizer gir mulighet for automatisk anonymisering av personopplysninger i saker i tråd med kravene til GDPR. Samtidig kan man beholde tallmaterialet i forbindelse med regnskap/reskontro.

Automatikken i løsningen forenkler prosesser og vil spare deg for både tid og manuelle arbeidsoppgaver. Servicen er et hjelpemiddel for å forenkle eller automatisere arbeidet med å anonymisere innsamlede personopplysninger – på en robust og sikker måte.

Du kan sette en rekke kriterier for utvalg av saker for anonymisering. I en analysefase bør man kvalifisere saker for anonymisering. Her er det også naturlig å sjekke datakvaliteten. Dette kan gjøres selv eller bestilles som konsulenttjeneste fra CONCENT.

Auto Anonymisering lar deg velge flere handlinger i prosessen, eksempelvis:

  • Fjerne alle vedlagte dokumenter
  • Fjerne alle notater
  • Fjerne alle oppfølginger

Med Auto Anonymizer har du muligheten for forhåndsvisning av hvilke saker som vil bli anonymisert. Det gir en god kvalitetskontroll. Servicen kan kjøres manuelt eller den kan settes opp med automatisk kjøring til faste tider. Modulen anonymiserer all data som kan identifisere skyldner. I loggen vil man se hvilke saker som er blitt anonymisert.

  • Unngå manuelle sletterutiner

  • Behold regnskapsdata og reskontro etter anonymisering

  • Tilfredsstiller GDPR-krav

  • Fjerner personopplysningene

CONCENT henter ut oppdaterte opplysninger daglig og vedlikeholder registeret kontinuerlig i løsningen.

Kontakt- og Reservasjonsregister leveres som en abonnements-service.