Funksjonsrikt system for kommunal innfordring

Velger kommunen å ta innfordringen av utestående midler selv, har vi som markedsleder det mest komplette verktøyet.

100 av de største norske kommuner – med tilsammen 2,7 millioner innbyggere – har kommunal innkreving gjennom våre løsninger. Det gir deg mer kontroll, utstrakt automatisering i saksbehandlingen og selvbetjeningsløsninger som både forenkler og beskytter.

Bruk av våre løsninger gir kommunen verdifull innfordringskompetanse, og er med på å gi best forvaltning av kommunens inntekter siden det ikke går bort i salærer og gebyrer. Saksbehandleren kan legge opp forskjellige løp for innfordringen. Det er for eksempel forskjell på å skylde SFO-beløp og å ha ubetalte kommunale avgifter.

Intervju med kemneren i Drammensregionen:
Anbefaler Procasso: Beholder alle inntektene, får god likviditet og gir bedre service

Som kunde av CONCENT blir kommunen en del av et sterkt faglig nettverk med flere møtepunkter – der kunnskap deles og ny innsikt oppstår. CONCENT tar bransjeansvar for den faglige utviklingen og investerer mer enn noen gang i videreutvikling av tjenester og løsninger.

Dermed bidrar CONCENT til en bedre kommuneøkonomi.

Skalerbarheten, funksjonsrikdommen og fleksibiliteten i våre løsninger gir muligheter for selv den minste kommune, og den store kommunen vil på sin side oppleve få begrensninger i hva som er mulig. Flere kommuner har gått sammen og samarbeider om våre løsninger.

Grunnsystem: Procasso
Grunnsystem for små og mellomstore kommuner: Procassonet
Omfattende tilleggsfunksjonalitet
Jeg vil vite mer
Kommunal innfordring

«Kommunal innfordring er i verste fall selvfinaniserende!»

Se video og hør hva Kemneren i Kristiansand-regionen tenker om å ha innfordringen i eget hus.