CONCENTs to Product Managere Thomas Johannessen og Knut Skofteland har deltatt i det viktige arbeidet til Virke Inkasso med å utarbeide nye retningslinjer for regnskapsføring, bokføring og avstemming av klientmidler. Vi i CONCENT er svært tilfreds med å ha en slik posisjon innen fagfeltet.

– Vi har hatt stor glede av å trekke på Johannessens og Skoftelands kunnskap og erfaring når det kommer til hvordan klientmidler skal bokføres og avstemmes, sier leder i Virke Inkasso, Iman Winkelman. – Dette er et område der det er særdeles viktig at inkassoforetakene etterlever regelverket lojalt, og vårt bidrag til dette er en veileder som både oppstiller kravene i henhold til lov, forskrift og rundskriv, og inneholder praktiske tips til hvordan man kan være compliant på området, sier han.

Winkelman understreker at veilederen er systemnøytral og ikke er å anse som en brukermanual for utvalgte fagsystemer. Samtidig er det svært viktig å være bevisst på at fagsystemet er et forsystem til regnskapssystemet i inkassosammenheng og at man derfor må se systemene i sammenheng. Lederen av Virke Inkasso peker på at inkassobransjen har mye å tjene på å være i tett dialog med systemleverandørene, og at personer som Thomas Johannessen og Knut Skofteland sitter på svært verdifull kunnskap på området for klientmidler som det også er inkassoforetakenes interesse å dra veksler på.

– I vårt daglige arbeide med inkassoforetakene i Norge blir vi stadig utfordret på tolkning og praktisk etterlevelse av regelverket, sier Oddbjørn Bergem, CEO i CONCENT. – Dette gir oss innsikt i problemstillingene inkassoforetakene står ovenfor, og resulterer i  mange gode innspill og diskusjoner både med byråer og tilsynsmyndigheter. Vi er glade for å kunne bidra og dele med vår kunnskap på dette området, avslutter Bergem.