På Inkassforum arrangerte CONCENT en høyst uformell konkurranseaktivitet. Det gjalt å svare riktig, og de som ikke gjorde det ble straffet med «bøter». Da det hele var over hadde vi samlet inn et hyggelig beløp og de har vi gitt til Barnekreftforeningen i Vestfold.

Når vi i CONCENT ønsker å gi tilbake noe til samfunnet, er Barnekreftforeningen et naturlig valg. Foreningen drives på frivillig basis og pengene brukes i all hovedsak til trivselstiltak for barn og pårørende i en krevende tid.

Vi setter pris på det viktige arbeidet foreningen gjør og håper at bidraget kommer godt med. Sykdommen kan ramme oss alle og skiller ikke mellom noen.

#CSR