Fra og med 19. februar 2020 vil følgende brev fra namsmannen og forliksrådet bli sendt digitalt til virksomheter gjennom Altinn.
Forlik: Pålegg om tilsvar.
Utlegg:
Foreleggelse og varsel til saksøkte.

CONCENT er den ledende leverandøren av programvare for Innkreving til inkassoforetak og kommuner i Norge. Skatteetaten har kontaktet CONCENT for et samarbeide rundt DINA-prosjektet, og har i den forbindelse bedt CONCENT om å informere virksomheter som gjør innkreving.

Vedlagt følger informasjon fra Skatteetaten om DINA-prosjektet.

CONCENT har løsninger for Elektronisk samhandling med namsmannen – ELSA. DINA-prosjektet vil ikke erstatte ELSA, men er blant annet et tillegg for å digitalisere brev innen forlik- og utleggssaker. CONCENT vil samarbeide med våre Brukergrupper innenfor Privat og Kommunal Innkreving for å vurdere behovet for integrasjon mellom våre fagsystemer og DINA-prosjektet/Altinn.

Dersom du har spørsmål eller annet knyttet til DINA-prosjektet, kan disse rettes til: Åsmund Tangen, Skatteetaten.

CONCENT vil videreformidle evt. spørsmål eller innspill i vårt samarbeide med Skatteetaten.

» Klikk her for å lese Skatteetatens informasjonsskriv om prosjektet
» Klikk her for å se Skatteetatens presentasjon av DINA og leveranser