Evaluering av Procasso Brukergruppe-møte 1. juni

Vi vil gjerne høre om hvordan du opplevde gårsdagens møte i Procasso brukergruppe.