Forsinkelsesrenten som fastsettes hvert halvår, er satt opp til 9,50 prosent fra 1. januar 2020 av Finansdepartementet.

Satsen er beregnet ut fra Norges Banks styringsrente, pluss 8 prosentpoeng. Norge følger med dette EØS-regler som svarer til et EU-direktiv om forsinket betaling. Forsinkelsesrenten blir fastsatt på samme måte som i bl.a. Sverige og Danmark.