Han har stålkontroll på klientmidlene, finner avvik, er compliant og har høy kvalitet på innkommende saker. Crone har filløsning med de fleste av sine kunder. Dette gjelder både saksfiler, endringsfiler og remitteringsfiler. Det sendes og mottas filer hver eneste dag. – Det å ha effektive systemer er avgjørende, sier Otto Havneraas, administrerende direktør i Crone.

Crone vil motta nærmere 100 000 saker i 2018 og med fem saksbehandlere må de ha systemer som fungerer godt. Havneraas driver et solid og lønnsomt inkassobyrå med sterk vekst og økende kundeportefølje.

– Hvis du ikke har kontroll i vår bransje, så er det rødt kort! Fotball-metaforene kommer på rekke og rad fra den karismatiske kristiansunderen, som er sterkt engasjert med verv i fotballen – i det nyopprykkede eliteserielaget Kristiansund Ballklubb. Han veksler mellom å jobbe på hovedkontoret i Oslo og avdelingskontoret i hjembyen.

Kontroll på klientmidlene med Avregningsveiviseren
Avregningsveiviseren i Predator har han funnet et sterkt verktøy. – Pengene som kommer inn fra skyldnerne minus våre inntekter går ut ut til kundene hver dag. – Og det stemmer alltid, sier han med ettertrykk. – Avregningsveiviseren tok vi bruk ganske tidlig og det gir oss full kontroll på klientmiddelhåndteringen.

Automatiserte filløsninger gir kontroll og høy kvalitet på innkommende saker
Systemet er tilrettelagt for enkelt å kommunisere med flere forskjellige økonomisystemer hos oppdragsgivere. Crone har både etablert egne filløsninger utover standard i systemet, og nyter godt av de etablerte løsninger i Concent. Kundeportalen Min Side Kunde (tidligere InfoCenter Kreditor) brukes i den daglige kommunikasjonen med oppdragsgiverne. Våre kunder opplever det som verdifullt å ha god tilgang til sine data i kundeportalen..

– Discoverer-funksjonen revolusjonerende
– Med Discoverer fikk vi et bedre verktøy til å avdekke avvik, for eksempel mindreårige eller feil salærsatser. Den biten har vært revolusjonærende, sier han opprømt. – Vi bruker den aktivt i stedet for å ta stikkprøver. Vi kjører hele porteføljen for å avdekke eventuelle feil. Det er betryggende at vi umiddelbart finner avvikene, forteller han.

Debitorfokus i DNAet – ikke salærfokus
Ta vare på skyldneren og hjelp til med å få kravet betalt. Dette ligger i Crones DNA. – Hjelper du skyldneren, så ender du opp med at kundens kunde fortsatt er en god betaler, og du styrker kundeforholdet ditt til kreditoren, forteller Havneraas. – Kreditor har vi bare til låns, og da gjør vi det ytterste for at kundeforholdet til sluttkunden skal ivaretas. Derfor ringer vi opp alle, ja alle, skyldnere før salæret dobles. Da øker sannsynligheten for at skyldner betaler.

CONCENT er deres IT-avdeling for fagsystemet
Crone har ikke Predator-løsningen installert hos seg selv, men overlater dette til CONCENT. – Vi er veldig fornøyd med denne løsningen, sier Havneraas. – Hastigheten er bra og driftssikkerheten er høy.

Opptatt av bransjenes omdømme
– Vi tror at det er viktig at inkassobransjen er sitt ansvar bevisst og fremstår mer debitorvennlig enn hva menig mann kan oppfatte oss som.
Bransjen bør fokusere mere på gode løsninger som hjelper skyldnerne til å få betalt, istedenfor å ha fokus på å kreve inn diverse gebyrer og fulle salærer. Skyldnerne vil da oppleve oss som mer service- og løsningsorienterte, avslutter Havneraas.