Har du riktig adresse når du skal korrespondere med instanser? Regioner, fylker, kommuner er i endring. Det samme er Postens postnummertabeller.

Det er tidkrevende arbeid å holde seg ajour med disse opplysningene. CONCENT har løsningen og tilbyr oppdatert Instansregister.

For en lav kostnad sørger CONCENT for oppdatert instansregister og holder innfordringsløsningen din oppdatert. Med riktig kommunenummer fra CONCENT, vil korrespondansen komme frem til riktig instans, som for eksempel:

  • Forliksråd

  • Namsmann

  • Rettsinstans

  • NAV

  • Møtefullmektig

CONCENT følger med på endringene og innhenter ny informasjon. CONCENT Instansregister vil oppdateres minimum fire ganger per år og leveres integrert i innfordringsløsningen når abonnementet er aktivert.

Bestillingsskjema