Med vår Kontakt- og Reservasjonsregister-service kommer du raskere til målet enten du skal få betalt eller bare kommunisere med skyldner. I dette registeret henter man informasjon som innbyggerne selv har lagt inn.

Ønsker du å kommunisere digitalt med skyldneren, men det er lagt inn en reservasjon mot elektronisk kommunikasjon, så unngår du feilsending og eventuelle forsinkelser og kan velge å bruke andre kanaler.

Kontakt- og Reservasjonsregisteret er et register over innbyggernes digitale kontaktinformasjon og reservasjon, og er en fellesløsning som alle offentlige virksomheter skal bruke i tjenesteutviklingen sin. Innbyggerne logger seg på norge.no og oppdaterer sine kontaktopplysninger. Her er det også mulig å reservere seg mot kommunikasjon på nett og man velger den målform som passer best.

Det er en rekke fordeler med løsningen:

  • Øk graden av elektronisk kommunikasjon mot skyldner

  • Korrekt telefonnummer og epostadresse til skyldner

  • Unngå elektroniske forsendelser til skyldnere som har reservert seg.

CONCENT henter ut oppdaterte opplysninger daglig og vedlikeholder registeret kontinuerlig i løsningen.

Kontakt- og Reservasjonsregister leveres som en abonnements-service.