Applikasjoner som skal fungere problemfritt krever at driften av underliggende systemer som databaser, servere, lagring og nettverk er effektiv og robust.

CONCENT har lang erfaring med å forvalte IT-løsninger for både mindre virksomheter samt store konsern med høye krav til tilgjengelighet og oppetid.

 

Gjennom å velge en sentralisert drift vil virksomheten redusere investeringsbehovet for infrastruktur. CONCENT leverer løsninger som skalerer etter bedriftens behov og som ivaretar nødvendig datasikkerhet.

 

Forutsigbare kostnader

Våre driftstjenester leveres til faste og forutsigbare priser basert på volum og spesifikasjon. Oppgraderingsarbeid er inkludert. SLA nivå tilpasses kundens behov, og vi tilbyr varierende avtalelengder. CONCENT kan levere egne servermiljø for Test og QA i tillegg til Produksjon.

 

Fordeler

 • Lav oppstartskostnad, ingen investering i maskinvare eller lisenser knyttet til driftsplattformen
 • Alle data oppbevares i Norge
 • Tilgjengelig kompetanse og tilgang til ressurser
 • Betaling etter forbruk
 • Lavere totalkostnader ved at kostnader for programvare, infrastruktur, driftspersonell og styringssystemer er delt med andre

 

Brukervennlighet

Kunder får en lokal arbeidsflate på sin pc og er tilkoblet via en sikker nett-verks-forbindelse. Prosessering skjer på CONCENT serverplattform. Kommunikasjon mot våre 3. parts leverandører håndteres av oss.

Drift hos CONCENT medfører effektiv oppgradering, raskere bistand og feilsøking ved behov. Vi har nødvendig tilgang og oversikt over konfigurasjon er allerede på plass.

 

Datasenter

Datasentertjenestene leveres fra et sikkert og trygt sentralt driftsmiljø. Vi tilbyr profesjonell administrasjon av programvare, sikkerhet og nettverk, og benytter overvåkningsløsninger for å oppdage problemer.

Vårt datasenter tilfredsstiller nødvendige krav:

 • Fysisk sikring
 • Infrastruktur
 • Strøm og kjøling
 • Drift og forvaltning av løsninger
 • Rutiner for krisehåndtering

CONCENT drifter både kundespesifikke servere og lagringsløsning samt datakraft og lagring som en delt tjeneste.

 

Datasentertjenester fra CONCENT

 • Skalerbar kapasitet og ytelse
 • Fleksible og standardiserte tjenester
 • Mulighet for dedikerte QA- og Test-miljø
 • Riktig sikkerhetsnivå for data
 • Robust og effektiv sikkerhetskopiering
 • Høy kompetanse, løsninger og tjenester tilpasset din virksomhet