CONCENT Lighthouse:

Skybasert økosystem for kredittadministrasjon
som gir friksjonsfri navigasjon.
Felles tjenestearkitektur med åpne grensesnitt.

CONCENT serviceområde Self Service

CONCENT Self Service: Effektiv selvbetjening for både oppdragsgiver og skyldner

Online Office

Online Office gir oppdragsgiver webbasert tilgang til nøkkelinformasjon og funksjonalitet i rike grensesnitt, enten standard eller individualisert. I en løsning med din grafiske profil kan du tilpasse til dine kunders ønsker og behov med tidslinje, KPIer, historisk og forventet kontantstrøm, rating, filopplastning, integrasjoner etc. Med kundedialog integrert i fagsystemet blir kommunikasjonen effektiv og sporbar. Kunden kan selv kjøre rapporter (Insight-løsninger) og abonnement kan settes opp. Onboarding av kunder er dessuten gjort svært enkelt.

My Page

My Page-løsningen kan øke løsningsgraden på sakene. Her kan skyldner gjøre opp for seg med moderne betalingsløsninger. Avdragsordninger kan søkes om, dokumenter kan gjøres tilgjengelig og skyldner og saksbehandler kan ha dialog som blir liggende (sporbar) i fagsystemet.

GDPR er godt ivaretatt i begge løsningene, med sikker innlogging og oppbevaring av personopplysninger.

CONCENT Contact Center
– for optimalisering av dialogen

For å få en effektiv kommunikasjon, må skyldneren kunne nås hvorenn vedkommende måtte befinne seg. Og skyldneren kan ha behov for å kommunisere motsatt vei. Dette gjøres enten på telefon eller i digitale kanaler, der opplysningene om saken er tilgjengelig samtidig for en effektiv samhandling.

Med kontaktsenter-løsninger tilbyr vi predikert oppkall, der skybaserte ringeroboter gir støtte for kampanjer og maler. Inngående samtaler kan rutes til saksbehandler eller team automatisk, med oppslag av sak basert på telefonnnumer.

Inngående e-post lagres på sak med oppdatering av historikk pluss evt. oppfølging.

Løsningen er skybasert og kan tilpasses den enkeltes behov, med støtte for flere lokasjoner, styre kampanjer, etc. Løsningene har støtte for chat og sosiale medier.

Transaksjonsdata gir grunnlag for Insight (best practises og prosessoptimalisering).

CONCENT Contact Center
CONCENT Connect integrasjon Integration

CONCENT Connect
– sikrer integrasjonen

Digitaliseringen skyter virkelig fart når systemene snakker godt sammen. Store investeringer er gjort i ulike systemer og med god systemintegrasjon utnyttes potensialet og virksomheten kan oppnå effektivisering og bedre resultater.
Med over 40 ulike reskontrointegrasjoner er CONCENTs løsninger det beste fagsystemet du kan bruke mot din ERP-programvare. Vi tilbyr også en rekke spesialløsninger for veifinansiering, energi, telekom, kommuner og andre offentlige etater, for å nevne noen. CONCENT har ekspertise innen skybasert mappingfunksjonalitet (Azure / BizTalk).

Riktig informasjon inn er en forutsetning for riktig informasjon ut. CONCENT integrerer vaskeløsninger, kredittinformasjon og alle leverandører av grunndata i Norden.

CONCENT Insight: 
Se sammenhenger, ta gode beslutninger og forbedre resultatene

Store mengder data betyr at du har store verdier liggende i dataene dine. Hvordan kan du dra nytte av datamengden for å få kunnskap og oversikt – akkurat når du trenger det? Hvordan måle mot dine KPI-er? Med CONCENT Insight får du verktøy som kan gi din bedrift eller dine kunder høyere ytelse. Her får du nyttige rapporter som enten allerede er innebygget i kjerneløsningen eller som tilleggsløsninger for selvbetjening, distribusjon, datavarehus og business intelligence (BI).

CONCENT Insight er vår nye løsning for rapportering, innsikt, beslutningsstøtte og virksomhetsstyring. Målet er å gi ledere unik innsikt i sin virksomhet og beslutningsstøtte fra systemet, ved å bruke historiske data som indikatorer for fremtidige resultater.

CONCENTs sterke domenekunnskap og databaseekspertise kombinert med kraftige, skalerbare løsninger kan gi deg uvurderlig informasjon om innfordringen. Dette kan gi økte inntekter, reduserte kostnader og minimere risiko.

Våre Insight-løsninger kommer i tre varianter:

  • Insight Standard
  • Insight Distribution Center
  • Insight BI Center
CONCENT Insight Rapporter Distribusjon BI Center
CONCENT Ai-løsninger

CONCENT Ai – her kommer dine digitale kollegaer

CONCENT tar frem Ai-løsninger for kontinuerlig forbedring av prosessene. Det er mange rutinemessige arbeidsoppgaver som kan utføres av selvgående teknologi, slik at personale kan frigjøres til både mer interessante og viktigere oppgaver. Vi har vel alle hørt om de som «hater» deler av jobben? Med kunstig intelligens (Ai) kommer din nye kollega som gjør disse jobbene – døgnet rundt og helt riktig hver gang. Systemene vil sågar øke sin kompetanse for hver arbeidsoppgave som gjøres og vil ta flere og flere oppgaver etterhvert.

CONCENT har satt standarden for innkreving i Norden siden 2000. Vi utvikler stadig state of the art-løsninger, og Ai vil være en helt naturlig forlengelse av dette.

CollectionBot: Tar de riktige beslutningene om arbeidsflyt for deg

Med innfordring basert på historiske hendelser og kjente data kan saksbehandlingen effektiviseres, løsningsgraden bedres og kredittiden senkes. Større volumer kan håndteres og det betyr langt færre manuelle oppgaver. Enklere iverksetting av Champion/Challenger-strategi med kontinuerlig måling av arbeidsflyter mot alternative tiltak gjør dette til et godt verktøy for økt innfordringsresultat.

Regelsett settes opp med etterlevelse av GDPR og ditto monitorering, og vil derfor være din beste venn for compliance.

CONCENT Omnichannel – effektiv dokumentdistribusjon

CONCENT tar distribusjon av dokumenter og meldinger til et nytt nivå i skyen. Med inntil 50.000 dokumenter i timen kan vi nå levere svært høy hastighet og stor kapasitet.

Omnichannel sender og mottar dokumenter og meldinger (epost og sms med betalingsmuligheter) på en trygg måte, som etterlever GDPR. Samtidig kan innkrevingsresultatet bedres og det kan tas ut en større gevinst. Løsningen har mulighet for segmentering og analyse av resultater med KPI-monitorering. Vi har også bygget inn PDCA-støtte. Myndighetene samhandler du med gjennom ELSA, eller Kronofogdmyndigheten i Sverige.

Den nye tjenesten kan kjøres parallelt med eksisterende tjeneste for kontrollert overgang. Der mottaker ikke nås i digitale kanaler er det gode fallback-løsninger.

Omnichannel produksjon og distribusjon av dokumenter
CONCENT Central for kontroll

CONCENT Central for full kontroll

CONCENT Central er din skybaserte monitor for produksjon og distribusjon, som gir deg kontroll – hvorhen du er.

Alle produksjonsprosessene samles i ett Dashboard. Med åpne APIer kobler vi til dine tjenester for import, eksport og produksjon. Konfigurasjon av tjenestene gjøres i et felles grensesnitt og CONCENT Central kan settes opp til å støtte dine behov.

Løsningen har en god loggingfunksjon og avvik kan håndteres med ulike funksjoner. Her finner du også drilldown-støtte.

Central-løsningene kan gjøre bedriften mindre sårbar, siden behovet for nøkkelpersoner minkes. Med skybaserte tjenester blir oppsett, bruk og distribusjon enklere.

CONCENT Central støtter mobile enheter.