Om CONCENT

Vi er spesialister på IT-løsninger for effektiv innfordring og kredittadministrasjon. Sammen med våre kunder og selskaper vi har strategisk samarbeid med, utvikler vi stadig nye løsninger.

Utviklingen i finansiell teknologi bidrar til store endringer. Noen bransjer settes fullstendig på hodet, mens andre må vise stor endringsevne for å opprettholde sitt marked. CONCENT følger nøye med og tar ansvar for å bringe bransjer videre.

Over 100 kommuner som representerer 2,7 millioner nordmenn bruker våre løsninger for innfordring i offentlig sektor. Ca 70 inkassobyråer benytter våre verktøy. I Norge och Sverige benytter mange store, offentlige etater våre løsninger. Vi er med dette markedsleder i Norden.

Selskapet ble startet i 1994 i Sandefjord, og her har vi fortsatt vårt hovedkontor. Vi teller 85 medarbeidere. Av disse arbeider 20 i vårt datterselskap CONCENT Poland Sp. z o. o. i Gdansk.

Selskapet har solide eiere som er medspillere for videre vekst og utvikling.

Selskapet ble i september 2020 kjøpt opp av Banqsoft AS, som eies av danske KMD, et NEC-selskap.

CONCENT produkter procasso predatorcms predator inkassonet procassonet