Miljøfyrtårn

CONCENT legger stor innsats i spørsmål om samfunnsansvar og miljø. Vi vil gjerne arbeide for en bærekraftig utvikling og vi vil gi vårt bidrag. Dermed tenker vi globalt og agerer lokalt. Vi har hatt sertifisering som Miljøfyrtårn siden 2011.

Gjennom miljøsertifiseringen forplikter vi oss til å følge og forbedre miljøtiltak, og siden vi er en programvarebedrift, å forbedre løsningene vi utvikler for våre kunder.

En viktig tjeneste vi leverer til våre kunder er digital distribusjon av post. Det blir det mindre papir, porto og transport av. Dessuten prøver vi å reise minst mulig, og oppfordrer våre samarbeidspartnere og kunder å ha elektroniske møter – ikke fysiske.

Logo Miljøfyrtårn