Personvernerklæring

CONCENT AS («CONCENT») samler inn personopplysninger via web-sidene. Dette er for å gi våre gjester og brukere en bedre brukeropplevelse og muligheter til å gi mer informasjon enn det som allerede finnes på web-sidene.

Brukere sender inn informasjon via web-skjemaer for å 1) be om informasjon, 2) for å melde seg på arrangementer eller 3) abonnere på nyhetsbrev.

CONCENT  er behandlingsansvarlig og infomasjonen som samles inn behandles av markedsavdelingen og salgsavdelingen i  CONCENT.

Hensikten med databehandlingen

Vi samler inn informasjon fra deg for å informere om våre produkter, tjenester, arrangementer og relevant informasjon fra myndighetene. Brukerne av websidene ber om å motta nyhetsbrev eller sender inn et skjema for å få mer informasjon om selskapets produkter og tjenester.

Lovhjemmel for databehandlingen

CONCENTs behandling av persondata gjøres med hjemmel i GDPRs artikkel 6:

Du har gitt samtykke til  behandlingen etter den hensikt som er beskrevet her i denne personvernerklæringen.

Databehandlingen er nødvendig for å etterkomme de forpliktelsene til å gi deg informasjonen du etterspør eller til å gjøre de nødvendige tiltak på din anmodning i forkant av å inngå en kontrakt.

Hva slags personopplysninger behandles?

Vi ber om navn, virksomhetens navn, e-postadresse og mobilnummer, i tillegg til detaljert beskrivelse av informasjonsbehovet.

Hvor samles dataene inn?

Brukerne av våre websider sender inn data selv, via web-skjemaer.

Er det frivillig eller tvungent å oppgi informasjonen?

Det er helt frivillig å gi fra seg informasjonen. Men fra et praktisk ståsted er det helt umulig å gi den etterspurte informasjonen hvis vi ikke får tilstrekkelig kontaktinformasjon fra deg.

Gis informasjonen videre til tredjeparter?

Informasjonen gis ikke videre til tredjeparter. For å demonstrere enkelte digitale tjenester på arrangementer, benytter strategiske partnere persondata CONCENT har samlet inn for dette spesifikke formålet, tydelig opplyst ved registreringen til arrangementet.

Informasjonen lagres og prosesseres i EU-land, i skyløsninger levert av Microsoft.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lover gjelder?

Du kan be om tilgang til, rette det som er registrert og kreve det slettet. Du kan også kreve begrenset behandling av dataene, samt be om å flytte dem hvis det er relevant. Informasjonen slettes på forespørsel og brukere kan melde seg av abonnement ved mottak av nyhetsbrev fra CONCENT.

CONCENT er underlagt norske lover. Når det gjelder behandling av persondata så er det GDPR som gjelder. Du har rett til å klage til Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo.

Informasjonskapsel Nettsted Slettes etter Plasseres av Hensikt
_ga concent.no 2 år Google Analytics Sporer brukere når de navigerer rundt på nettstedet for å forbedre brukeropplevelsen
_gat concent.no 2 år Google Analytics Brukes for å begrense antall spørringer etter data når trafikken er høy

Trenger du mer informasjon?

Ytterligere opplysninger kan gis på forespørsel: marked@concent.no

Vår postadresse er: CONCENT AS, Postboks 1302, 3205 Sandefjord, Norge