Samfunnsansvar

Vårt samfunnsansvar (CSR) gjenspeiles ikke bare i bidrag til eksterne organisasjoner, men også i vår filosofi. En grunntanke hos oss er at om det er enighet om at det skal betales for en vare eller tjeneste, så skal betalingen gjennomføres. Skjer ikke dette, så må andre betale for det. Vi tenker derfor at vi med våre produkter og tjenester gir et godt bidrag til å holde samfunnshjulene i gang.

CONCENT støtter også en rekke lokale virksomheter.

Gründeriet

Sandefjord Næringsforening legger til rette for at etablererånden skal blomstre i Sandefjord. Næringsforeningen har derfor etablert Gründeriet i samarbeid med Sandefjord kommune, CONCENT og en rekke andre små og store lokale bedrifter. Gründeriet er en arena for bedriftsetablerere i alle aldre og fra alle bransjer, og tanken er at gründerne i dette miljøet skal ha god nytte av hverandre og av fellesskapet.

Les mer

My Home – et barnehjem Sierra Leone

Barnehjemmet My Home i Freetown, Sierra Leone, ble startet sommeren 2008. Målsettingen er å gi en trygg og god oppvekst for foreldreløse og vanskeligstilte barn. Barna skal få et godt sted å bo, få sunn og god mat, få gå på skole, og de skal medisinsk oppfølging. Bak My Home står to personer: Petal Anne og Leif Arild Jensen, som driver dette på frivillig basis. Det er kun de 5 lokalt ansatte som får lønn. Alle innsamlede penger kommer frem.

En stor del av CONCENTs ansatte gir et månedlig pengebidrag til barnehjemmet og firmaet gjør det samme.

En av selskapets ansatte fikk besøke barnehjemmet i påsken 2018 og fikk se hvordan barna er som i en stor familie og gis de beste muligheter til å kunne klare seg godt i livet.

Les mer

Rett Fram Opplevelser

Vi støtter prosjektet RettFram, som jobber med barn og unge som har behov for en utstrakt hånd. Dette er en ideell organisasjon i Drammen som jobber for et økt aktivitetsnivå for barn og unge som er i en svært vanskelig livssituasjon. Noen barn er alvorlig syke og trenger gode opplevelser i livet, mens andre barn kan ha foreldre som har så store utfordringer knyttet til økonomi at barna ikke deltar aktiv i samfunnet rundt seg.

Les mer

Skiløypene i Marumskogen

Skigruppa i Store Bergan IL har opparbeidet og driver et sti- og løypenett i Marum-traktene sørvest i Sandefjord kommune. CONCENT gir et lite bidrag til dette arbeidet. Lysløypa er deres store stolthet og den har nylig gjennomgått en omfattende oppgradering. Med helt nytt dekke og nytt lysanlegg framstår den nå som et anlegg for helårs bruk, med lett framkommelig uansett alder og fysisk form. Skigruppa har et flott samarbeid med Sandefjord Golfklubb og det betyr at skigåere har en fantastisk skimulighet når golfbanen er dekket med snø.

Les mer