Sette innkrevingen bort eller ta det selv? Kemneren i Drammensregionen har bare positivt å si om det å gjøre det i eget hus. De beholder inntektene på sakene, det blir billigere for innbyggerne og de kan yte bedre service. – Procasso har vært med på å fornye og legge om og effektivisere hele driften vår, sier Kemner i Drammensregionen, Annett Henriksen. – Det har vært med på å omvelte kommunal innkreving fullstendig vi har fått en kostnadseffektiv virksomhet. Dessuten er vår effektive innkreving med på å holde likviditeten god i kommunene.

– Faktisk så er min erfaring fra en tidligere kommunal arbeidsgiver at vi brukte mye tid på kommunale krav selv om vi hadde satt ut arbeidet til en ekstern leverandør. – De hadde mye spørsmål, vi hadde ingen inntekter på de sakene, det ble dyrere for innbyggerne og det medførte noen ganger dårligere service. Gode argumenter for å gjøre det selv, med andre ord.

Så hvis noen spør henne om hun vil anbefale Procasso til andre, så svarer hun:–  Ja, det har vært mange som har spurt – og jeg anbefaler det!

Drammensregionen har ca 120 000 innbyggere, og i Drammen sentrum leder Annett Henriksen innfordring og skatteinnkreving i en avdeling med 4 medarbeidere. De har brukt Procasso til innfordring siden 2012 og er godt fornøyd med løsningen. – Vi måtte legge om innkrevingen og effektivisere den – med mindre ressurser, forteller hun. Målet var blant annet stordriftsfordeler, i og med at virksomheten ble drevet som et interkommunalt samarbeid. – Vår erfaring er at Procasso er et godt utgangspunkt med behov og muligheter for lokale tilpasninger. Vi la ned et betydelig arbeid med etablering av ulike saksflyter for ulike kravtyper og kommuner i oppstarten.

– Vi hadde kompetanse på innfordring på huset og vi ville ha et godt inkassosystem som tok hele innkrevingen og lot oss fokusere på avvik og tyngre innkrevingssaker, sier Annett. – Vi ville automatisere så mye som mulig.

Her kommer også viktigheten av god lokalkunnskap inn. – Lokal tilhørighet i innkrevingen er viktig, men vi håndterer selvsagt ikke naboens krav. Et større innkrevingsmiljø med flere medarbeidere gjør det mulig.  – Vi tar vare på innbyggerne. Det hender også at vi kan sende en bekymringsmelding til omsorgsetater hvis det er grunn til det.

Frem til 2020 består kommunesamarbeidet av Drammen, Hurum, Røyken, Svelvik og Sande. Etter det slås noen av kommunene sammen med andre, og Nedre Eiker blir en del av Nye Drammen sammen med Svelvik og Drammen.

Hva er så det viktigste for Drammensregionen fremover? – Digitalisering! Digitalisering i vid forstand, som omfatter automatisering, selvbetjening og elektronisk forsendelse i større grad, avslutter hun.