Grunnsystemer

Her finner du en oversikt over våre «grunnstammer» for programvareløsninger for innfordring, egeninkasso, fremmedinkasso, fakturaadministrasjon (ARM) og kredittadministrasjon.

Jeg vil vite mer
Procasso logo

2,7 millioner nordmenn bor i kommuner som benytter CONCENTs programvare for kommunal innfordring: Procasso. Fra de aller største til flere av de små kommunene, felles for de 100 kommunene er at de benytter våre løsninger og tjenester for en bedre kommuneøkonomi.

Les mer
Predator logo

Predator er grunnstammen i markedets sterkeste løsning for innfordring, fra kreditt oppstår til pengene er på konto. Systemet har meget stor funksjonalitet og alle de tjenestene du trenger for å drive effektivt, om det så er i et lite firma eller et stort selskap.

Les mer
predatorcms logo

Predator Credit Management Software from the market leader. CONCENT is the leading supplier of debt collection systems for both the private and the public sectors in the Nordics. We develop, market and manage software for credit management and debt collection.

Les mer

InkassoNET är marknadens ledande egeninkassosystem för privata verksamheter,  advokatkontorer, kommuner och bostadsbolag.

Les mer
Procassonet-logo

Liten eller mellomstor kommune? Procassonet er et moderne og fleksibelt innfordringssystem, som hjelper deg å sikre de kommunale inntektene. Med egeninkasso beholder kommunen mer av inntektene og ingenting går bort i salærer eller gebyrer.

Les mer

ARM – Accounts Receivable Management

Løsningen for virksomheter som ønsker å tilby fakturaservice, reskontroservice eller full outsourcing av kundens reskontro. Vi kaller det ARM – Accounts Receivable Management.

Predator har flere integrasjoner og større funksjonsrikdom enn noe annet system i markedet, fra faktura og reskontro til innfordring.

Les mer