Procasso

2,7 millioner nordmenn bor i kommuner som benytter CONCENTs programvare for kommunal innfordring: Procasso.

Fra de aller største til flere av de små kommunene, felles for de 100 kommunene er at de benytter våre løsninger og tjenester for en bedre kommuneøkonomi.

Med Procasso får saksbehandleren et effektivt verktøy med en rekke støttesystemer for kvalitetssikring av både arbeidet og informasjon om skyldner, digital distribusjon og digital kommunikasjon. Skyldner kan få selvbetjente løsninger og benytte de fleste moderne betalingsmåter.

Digitaliseringsgraden til kommunen øker betraktelig ved å benytte CONCENTs løsninger for kommunale virksomheter. Kommunens tjenester kan bli mer automatisert og legges over på “Min Side”-løsninger.

Kommunen beholder mer av inntektene ved å drive egeninkasso. Ingen kostnader til eksterne aktører for å gjøre jobben for kommunen.

Mer på procasso.no
   
Tillegsfunksjonalitet

Fordeler for virksomhetslederen

  • Høyere digitaliseringsgrad
  • Bedre løsningsgrad
  • Kommuner kan gå sammen om løsninger

Fordeler for saksbehandleren

  • Automatisering
  • Digital distribusjon
  • Integrert med fagsystemer

Fordeler for faglig leder

  • Integrert med økonomi/regnskap
  • Beholder mer av kommunens inntekter
  • Moderne betalingsløsninger
Procasso logo

Digitaliseringsgraden til kommunen øker betraktelig ved å benytte CONCENTs løsninger for kommunale virksomheter.

Jeg vil vite mer