Procassonet

Liten eller mellomstor kommune?

Procassonet er et moderne og fleksibelt innfordringssystem, som hjelper deg å sikre de kommunale inntektene. Med egeninkasso beholder kommunen mer av inntektene og ingenting går bort i salærer eller gebyrer.

Med Procassonet blir du en del av et felleskap med 100 norske kommuner – som til sammen representerer halve Norges befolkning. Her deles kunnskap, kompetanse og fagfeltet videreutvikles.

Mer informasjon på Procassonet.no

Procassonet er et komplett system for innfordring og egeninkasso. Det er et skybasert system, klart til bruk. Systemet kan brukes manuelt eller integrert mot Visma Enterprise.

Fast pris pr måned – ubegrenset antall tiltak.

Med et ferdig malsett med dokumenter med din kommune eller etats grafiske profil og arbeidsflyter tilpasset deres krav.

Vi har bearbeidet vårt store grunnsystem slik at det passer til kommuner med mindre behov.

Procassonet-logo

Med Procassonet blir du en del av et felleskap med 100 norske kommuner – som til sammen representerer halve Norges befolkning.

Jeg vil vite mer