En rekke kommuner står foran sammenslåing og oppgavene kommer på rekke og rad i prosessen. Dette antar vi også gjelder innkrevingen. Her vet vi råd. CONCENT kan bistå i alle prosesser på veien mot samlet innfordring. Vi har erfaring fra vellykkede sammenslåinger.

 

Det er mange aspekter som må belyses når flere enheter skal bli til én. CONCENT kan bidra med kompetanse opparbeidet fra en rekke tidligere prosjekter.

 • Hvordan sikre eksisterende krav når de skal inn i ett system?
 • Alle prosesser må belyses, hvordan fange dem opp?
 • Hva med konvertering?
 • Bistand til driftsstart for å gi en glidende overgang.
 • Får vi nye muligheter som følge av ny kommunestruktur?

 

Flere spørsmål dukker opp

Listen kan fort bli lang, og da kan det være trygt å ha en diskusjonspartner som CONCENT å støtte seg til. Her er noen flere temaer som det må tas stilling til:

 • Hvordan samler man innfordringen fra flere systemer i ett system?
 • Hvordan sikrer man effektive, felles arbeidsprosesser for innfordring
 • Må det opprettes helt nye, felles fordringshavere?
 • Hvordan skal nye brev utformes?
 • Prosessgjennomganger – arbeid mot felles plattform
 • Systemplanlegging (avtaler)
 • Systembygging – teknisk installasjon/grunndata
 • Endringer i avtaleforhold/system
 • Nytt organisasjonsnummer – kommunen blir ny juridisk enhet
 • Opprinnelig organisasjonsnummer beholdes (en eller flere kommuner inngår i en eksisterende kommune
 • Nytt system/ny database
 • Eksisterende løsninger kan beholdes

 

Skybasert IT-drift hos CONCENT – frigjør kommunens IT-ressurser

Flytter kommunen driften av innkrevingsløsningen til skyen vil det åpne seg mange muligheter der fordelene står i kø. Med CONCENTs  trygge og sikre løsning kan fokuset settes på det som er viktig: effektiv innkreving. CONCENT har lang erfaring med å forvalte IT-løsninger for både den lille kommunen og det store konsernet, der begge har høye krav til tilgjengelighet og oppetid.

 

Jeg vil vite mer