Som en del av vår pågående prosess med å forenkle hverdagen for våre kunder, har vi nå fusjonert SPN Services AS inn i CONCENT AS. For våre kunder betyr dette at det vil være kun ett selskap å forholde deg til for spørsmål og hjelp. Forhold rundt kontrakter og fakturering er beskrevet i egen informasjon som er sendt ut til kontaktpersonene hos våre kunder.