Sturla Farnes har akkurat rukket å begynne som vår nye Chief Operations Officer. Han har inntil nylig ledet vårt arbeid med å tilpasse oss og våre omfattende leveranser til GDPR, siden han kommer fra stillingen som Chief Quality Officer / Chief Compliance Officer.

– Som COO ønsker jeg å bidra med at vi leverer det kundene vil ha av oss og svarer på de spørsmålene de stiller oss på en raskere og bedre måte, sier Farnes. – Jeg ønsker å utfordre eksisterende måter å arbeide på slik at kundeopplevelsen og -tilfredsheten blir bedre, vi skal rett og slett «Gjøre de riktige tingene riktig – første gang». For å få til dette mener han det er behov for å ha klare kommunikasjonskanaler med kundene gjennom de rette kanalene og at organisasjonen må bli flinkere til å respondere. – De som arbeider tettest på kundene og er vårt ansikt utad, Service Desk, må i enda større grad gjøres i stand til å svare på kundenes spørsmål ved kontinuerlig kompetanseøkning, og resten av vårt leveranseapparat må bli i bedre stand til å håndtere henvendelser fra kunder på en rask og effektiv måte.

– Jeg håper at jeg kan bidra på en måte der vi øker vår kundefokus ved å levere bedre kvalitet i alle ledd, slik at kundens opplevelse av CONCENT blir bedre.

Farnes har bakgrunn fra flere ledende stillinger innenfor IT og endringsledelse i blant annet offshore og engineering.