Avbokning

Anmälan till våra arrangement är bindande.

Vid avbokning innan 30 dagar före arrangementet, återbetalas 50% av beloppet.

Vid avbokning 0 till 30 dagar före, kommer ingen återbetalning att ges.

Om det är för få registreringar, förbehåller CONCENT sig rätten att avbryta evenemanget.