– Lösningarna från CONCENT har hjälpt till att förnya och lägga om och effektivisera hela vår verksamhet, säger Annett Henriksen i ekonomiavdelningen i Drammensregionen. – Det har förändrat de kommunala inkassometoderna från grunden. Kan hon då säga att det har bidragit till en bättre kommunekonomi? Ja!, svarar hon på den.

 

– Det här är en kostnadseffektiv verksamhet, berättar hon. Dessutom är vår effektiva inkassoverksamhet en del av det som håller likviditeten hög.

Så om någon frågar henne om hon skulle rekommendera CONCENTs lösningar till andra, svarar hon: – Ja, det är många som har frågat – och jag rekommenderar det!

Drammenregionen har cirka 120 000 invånare och i Drammen centrum är Annett Henriksen chef för inkasso och skatteinbetalningen på en avdelning med 4 anställda. De har använt Procasso för inkasso sedan 2012 och är väldigt nöjda med lösningen. – Vi lade om inkassometoderna och effektiviserade dem – med mindre resurser, säger hon. Målet var bland annat stordriftsfördelar, eftersom verksamheten drevs som ett interkommunalt företag.

– Vi hade expertis i huset och vi ville ha ett bra inkassosystem som tog hela betalningskravbiten och tillät oss att fokusera på avvikelser, säger Annette. Väldigt många av fordringskraven behöver inte bedömas manuellt och vi ville automatisera så mycket som möjligt.

– I själva verket är min erfarenhet att vi lade mycket tid på kommunala betalningskrav tidigare, trots att vi hade lagt ut arbetet till en utomstående leverantör. – De hade en hel del frågor, vi hade ingen inkomst i de fallen, det blev dyrare för medborgarna och det orsakade ibland sämre service. Bra argument för att göra det själva med andra ord.

Här kommer också vikten av god lokalkännedom in. – Lokaltillhörighet är viktigt, men vi hanterar såklart inte grannens krav. – Vi tar hand om invånarna. Det händer också att vi skickar in en orosanmälan till socialförvaltningen om det finns anledning till det. – Fler sådana fall blir nog rapporterade när vi tar hand om vår egen indrivning, säger hon eftertänksamt.

Fram till 2020 består kommunsamarbetet av Drammen, Hurum, Røyken, Svelvik och Sande. Efter det slås några av kommunerna ihop med andra, och Nedre Eiker slås samman med Drammen.

Vad är viktigast för Drammen-regionen i den närmaste framtiden? –Digitalisering! Digitalisering i vid bemärkelse, såsom automatisering, självbetjäning, elektronisk kommunikation och elektroniska arkiv i större utsträckning, avslutar hon.