Han har järnkoll över kundens intäkter, hittar enkelt avvikelser, är compliant och har hög kvalitet på inkommande ärenden. Crone har filintegration med de flesta av sina kunder. Detta gäller båda ärendefiler, ändringsfiler och remitteringsfiler. Filer skickas och tas emot varje dag. – Att ha effektiva system är avgörande, säger Otto Havneraas, verkställande direktör i Crone. 

Crone kommer att få nästan 100 000 fall i 2018 och med fem handläggare måste de ha system som fungerar bra. Havneraas driver en solid och lönsam inkassobyrå med stark tillväxt och ökande kundportfölj.

– Om du inte har kontroll i vår bransch, då är det rött kort! Fotbollsmetaforarna kommer i linje och rad från den karismatiska kristiansunderen, som är starkt engagerad med bland annat plats i styrelsen i Kristiansund Ballklubb. Han växlar mellan att jobba på huvudkontoret i Oslo och avdelningskontoret i hembyen.

Kontroll av klientresurser med Avräkningsvägvisaren
I Avräkningsvägvisaren i Predator har han hittat ett starkt verktyg. – Pengarna som kommer från gäldenärer minus vår inkomst går ut till kunder varje dag. – Och det är alltid korrekt, säger han med eftertryck. – Avräkningsvägvisaren började vi använda ganska tidigt och det ger oss full kontroll på klientmedelhanteringen.

Automatiserade fillösningar ger kontroll och hög kvalitet på inkommande fall
Systemet är anpassat för lätt att kommunicera med flera olika finansiella system med uppdragsgivare. Crone har båda etablerade ägarna fillösningar bortom systemets standard, och njuter bra av de etablerade lösningarna i CONCENT. Kundportaler används i den dagliga kommunikationen med uppdragsgivare. Våra kunder upplever det som värdefullt att ha god tillgång till sina uppgifter i kundportal..

– Discoverer-funktionen revolutionerande
– Med Discoverer har vi ett bättre verktyg till att detektera avvikelser, till exempel minderåriga eller felaktiga avgiftssatser. Den delen har varit revolutionerande, säger han häftigt. –  Vi använder den aktivt istället för att ta prov. Vi driver hela portföljen för att upptäcka eventuella fel. Det är lugnande att vi hitta avvikelserna omedelbart,  säger han.

Debitorfokus i DNAet – inte avgiftsfokus
Ta hand om gäldenären och hjälp för att få fordran betald. Detta är i Crones DNA. – Hjälper du gäldenären, då hamnar du med att kundens kund fortfarande är en bra betalare, och du stärker ditt kundrelation med borgenären, berättar Havneraas. – Borgenären har vi bara till lån, och då gör vi det yttersta för att kundrelationen med slutkunden skyddas. Därför vi ringar upp alla, ja alla, gäldenärer innan avgiften fördubblas. Då ökar sannolikheten för att gäldenären betalar.

CONCENT är deras IT-avdelning för fagsystemet
Crone har inte Predator-lösningen installerat hos sig själv, men lämnar det till CONCENT. – Vi är mycket nöjda med den här lösningen, säger Havneraas. – Hastigheten är bra och driftsäkerheten är hög.

Bryr sig om branschens rykte
– Vi anser att det är viktigt att inkassobranschen är medveten om sitt ansvar och visas mer borgenärvänlig än vad många kan uppfatta oss som. Branschen bör fokusera mer på bra lösningar vilket hjälper gäldenärerna att få betalt, istället för att fokusera på att att ta ut olika avgifter. Gäldenären kommer då att uppleva oss som mer service- och lösningsorienterad, avslutar Havneraas.