I vårt arbeid for å styrke vår kvalitet og sikkerhet på alle flater, har CONCENT forsterket ledelsen med Kenneth Tonum. Tonum er vår nye Chief Compliance, Security & Quality Officer. – Dagens kundekrav og forvaltning av morgendagens løsninger krever sterkt fokus på formalisering av forretningsprosesser og arbeidsmetodikk. Videreføring av dette arbeidet blir min hovedoppgave fremover, sier han.

Tonum overtar stillingen etter Sturla Farnes, som nå er vår nye Chief Operation Officer.

– Fokuset vil være prosessorientert med kontinuerlig forbedring som gjennomgående tema, hvor rammeverk for sikkerhet og kvalitet skal forsterkes med nye styringssystemer, forteller han.

Kenneth Tonum har sin bakgrunn fra blant andre Kongsberg Maritime, TeleComputing og Atea. Her har han hatt ledende stillinger innenfor IT, prosjekt, informasjonssikkerhet og sikkerhet generelt. – Jeg ønsker med denne bakgrunnen å tilføre CONCENT erfaringer jeg har høstet for å sikre våre kunders eksisterende og fremtidige løsninger, slik at vi til enhver tid er i samsvar med gjeldene retningslinjer, prosesser, prosedyrer, regulatoriske krav, lover og regler osv., sier Tonum.

Og hva ser han frem imot å jobbe med? – Et kompetent utviklings- og drifts- og salgsmiljø med kvalitet og sikkerhet som mitt hovedområde, avslutter han.