CONCENT Lighthouse:

Molnbaserat ekosystem för
kredithantering som ger friktionsfri navigering.

CONCENT Self Service: Effektiv självbetjäning för både kund och gäldenär

Online Office

Online Office ger klienten webbaserad tillgång till nyckelinformation och funktionalitet i rika gränssnitt, antingen i standardrapporter eller individualiserade rapporter. I en lösning med din grafiska profil kan du anpassa dig till dina kunders önskemål och behov med tidslinje, KPI:er, historiskt och förväntat kassaflöde, betyg, filuppladdning, integrationer etc.

Med kunddialog integrerad i det professionella systemet blir kommunikationen effektiv och spårbar. Kunden kan köra rapporter själv (Insight-lösningar) och ett abonnemang kan skapas. Dessutom görs onboarding av kunder mycket enkelt – dom kan göra det själv.

Min Page

My Page-lösning kan öka lösningen av ärenden. Här kan gäldenären nöja sig med moderna betalningslösningar. Betalningssystem kan ansökas, dokument kan göras tillgängliga och gäldenären och ärendehanteraren kan ha en dialog som är kvar (spårbar) i det professionella systemet.

CONCENT Contact Center
– för optimalisering av dialogen och sålunda betalningen

För att få effektiv kommunikation måste gäldenären kunna nås var han än befinner sig. Och gäldenären kan behöva kommunicera på motsatt sätt. Detta görs antingen på telefon eller i digitala kanaler, där informationen om ärendet är tillgänglig samtidigt för effektiv interaktion.

Inkommande samtal kan dirigeras automatiskt till ärendehanteraren eller teamet med en sökning av ärenden baserat på telefonnummer. Inkommande e-postmeddelanden lagras i fallet med uppdatering av historik plus eventuell uppföljning. hantera kampanjer etc.

Lösningarna stöder chatt och sociala medier. Transaktionsdata utgör grunden för insikt (bästa praxis och processoptimering).

CONCENT Connect
– säkrar integrationen

Digitaliseringen accelererar verkligen när systemen talar bra tillsammans. Stora investeringar görs i olika system och med god systemintegration utnyttjas potentialen och verksamheten kan uppnå effektivitet och bättre resultat.
Med över 40 olika kontointegrationer är CONCENTs lösningar det bästa professionella systemet du kan använda mot din ERP-programvara. Vi erbjuder också ett antal speciallösningar för vägfinansiering, energi, telekom, kommuner och andra offentliga myndigheter, för att nämna några.
CONCENT har expertis inom molnbaserad mapping-funktionalitet (Azure / BizTalk). Korrekt information som anges är en förutsättning för korrekt information ut. CONCENT integrerar tvättlösningar, kreditinformation och alla grundläggande dataleverantörer i Norden.

CONCENT Insight: 
Se relationer, fatta bra beslut och förbättra resultat

Stora mängder data innebär att du har stora värden där. Hur kan du dra nytta av datauppsättningen för att få kunskap och översikt – precis när du behöver det? Hur mäter du mot dina KPI:er? Med CONCENT Insight får du verktyg som kan ge ditt företag eller dina kunder högre prestanda. Här hittar du användbara rapporter som redan är inbyggda i kärnlösningen eller som ytterligare lösningar för självbetjäning, distribution, data warehouse och affärsintelligens (BI).

CONCENT Insight är vår nya lösning för rapportering, insikt, beslutsstöd och affärshantering. Målet är att ge chefer unik insikt i deras affärs- och beslutsstöd från systemet med historiska data som indikatorer för framtida resultat. Detta kan öka intäkterna, minska kostnaderna och minimera risken.

Våra Insight-lösningar finns i tre versioner:

  • Insight Standard
  • Insight Distribution Center
  • Insight BI Center

CONCENT Ai – här kommer dina digitala kollegor

CONCENT utvecklar Ai-lösningar för kontinuerlig processförbättring. Det finns många rutinmässiga arbetsuppgifter som kan utföras med självgående teknik, vilket gör att personal kan släppas för både mer intressanta och viktigare uppgifter. Vi har alla hört talas om dem som ”hatar” delar av jobbet? Med artificiell intelligens (Ai) kommer din nya kollega som gör dessa jobb – dygnet runt och helt rätt varje gång. Systemen ökar till och med sin kompetens för varje utfört arbete och tar på sig fler och fler uppgifter när tiden går.

CollectionBot: Fattar rätt arbetsflödesbeslut för dig

Med insamling baserad på historiska händelser och kända data, kan processbehandling effektiviseras, lösningsgraden förbättras och kredittiden reduceras. Större volymer kan hanteras och det betyder betydligt färre manuella uppgifter. Enklare implementering av Champion / Challenger-strategi med kontinuerlig mätning av arbetsflöden mot alternativa åtgärder gör detta till ett bra verktyg för ökade insamlingsresultat.

Regler skapas med GDPR-överensstämmelse och övervakning och kommer därför att vara din bästa vän för efterlevnad.

CONCENT Omnichannel – effektiv dokumentdistribution

CONCENT tar distribution av dokument och meddelanden till en ny nivå i molnet.

Med upp till 50 000 dokument per timme kan vi nu leverera mycket hög hastighet och hög kapacitet. Samtidigt kan samlingsresultatet förbättras och en större vinst kan tas ut. Lösningen har möjlighet att segmentera och analysera resultat med KPI-mätning. Vi har också inbyggt PDCA-stöd. Du kan interagera med myndigheterna genom ELSA eller Kronofogdemyndigheten.

Den nya tjänsten kan drivas parallellt med dom befintliga kontrollerade tjänsteerna. Då mottagaren inte nås i digitala kanaler finns det bra fallback-lösningar.

CONCENT Central för full kontroll

CONCENT Central är din molnbaserade monitor för produktion och distribution, vilket ger dig kontroll – var du än är.

Alla produktionsprocesser samlas i en instrumentpanel. Med öppna API:er ansluter vi till dina tjänster för import, export och produktion. Konfigurationen av tjänsterna görs i ett gemensamt gränssnitt och CONCENT Central kan ställas in för att stödja dina behov.

Lösningen har en bra loggfunktion och avvikelser kan hanteras med olika funktioner. Här hittar du också drilldown-support. Centrala lösningar kan göra ditt företag mindre sårbart eftersom behovet av nyckelpersoner minskar. Med molnbaserade tjänster är installation, användning och distribution enklare.

CONCENT Central stöder mobila enheter.