Look to MAIK! MAIK Inkasso håndterer siste ledd i verdikjeden til MAIK-gruppen – innfordring og inkasso. Med effektive verktøy fra CONCENT gir de verdifull informasjon om betalingsadferden til kundene tilbake i konsernet. MAIK og CONCENT har samarbeidet i flere år om løsninger som gir bedre likviditet, fremtidsrettede løsninger og økonomiske resultater for energibransjen.

MAIK er et serviceselskap som leverer tjenester knyttet til forretningskritiske arbeidsprosesser for kraft og nettselskaper i Norge. Tove Lautin er faktisk leder i selskapet og kom til MAIK i 2018 med lang erfaring fra ledende aktører i inkassobransjen.

Selskapet benytter en rekke løsninger fra CONCENT og samarbeidet har gått over mange år. – Nå innfører vi robotisert innfordring og det betyr at smarte verktøy skal resultere i enda bedre leveranse på alle områder, forteller hun. – Men det beste vi har er teamets medlemmer og kunnskapen vi har. Det er vårt største fortrinn.

– Tove, du hadde erfaring fra innfordring av en rekke ulike krav, men nå én type. Klarer man å spisse innfordringen mot én spesiell type krav, og er det en fordel?

– Det er definitivt en fordel at vi kan optimalisere innfordringsprosessen, fordi det er dette vi skal være gode på, forteller Tove. – Vi skal ikke være gode på alt innen alle bransjer, men på dette. Da kan vi bidra med innsikt tilbake til kundene og konsernet, kunnskap som er viktig for andre forretningsområder til selskapet, forteller hun.

Gjennomfakturering – økt risiko for tap
Med prinsippet om gjennomfakturering løper kraftselskapet større risiko for tap på fordringer, og da er det viktig å bidra med gode inkassorutiner, gode verktøy for høyest mulig betalingsgrad. I tillegg er det viktig å tilby løsninger som gjør det enklere for skyldnerne å betale, sier Tove.

Sosialt ansvar
– Jeg synes man skal bruke alle effektive verktøy man kan for å gjøre profesjonelle veivalg, tiltak og gjøre sosiale vurderinger der det er nødvendig, forteller hun videre. – Noen ganger må vi vise skjønn og avvente virkemidlene noe. Ofte tar vi oss tid til en lengre telefonsamtale med skyldner for å motivere til betaling, også for de fakturaer som enda ikke er sendt til inkasso. Vi sender dessuten SMS til skyldner etter at inkassovarselet er sendt, og kan i tillegg sende ytterligere en SMS før betalingsvarselet på det samme kravet dersom dette er avtalt med våre kunder.

En stor fordel MAIK har er at de har innsyn i fakturasystemet. – Det gir oss både et konkurransefortrinn og en mulighet til å se hvordan det ligger an med de andre fakturaene til skyldneren, sier Tove. Ved å vise smidighet kombinert med effektive, digitale verktøy kan MAIK vise til en veldig høy betalingsgrad.

– Det å avslutte en sak negativt ligger oss veldig tungt for brystet, sier Tove med ettertrykk, vi har fått tillit fra våre kunder i å løse saker – et ansvar vi tar og dermed også leverer!

MAIK og CONCENT ser frem til et fortsatt godt samarbeid med mange, smarte løsninger tilrettelagt for fremtiden!

________________

CONCENT leverer programvare og alle tjenestene du trenger for å drive et effektivt, digitalt inkassobyrå – langs hele verdikjeden: Finans • Ordre • Faktura • Purring • Inkasso • Rettslig • Overvåkning. Med skalerbare løsninger, spesialløsninger for bransjer og de fleste integrasjoner som behøves, benytter ca 70 prosent av norske inkassoforetak CONCENTs programvare og tjenester.

Dette vil jeg vite mer om, kontakt meg!