Om CONCENT

Vi är specialiserade på IT-lösningar för effektiv värvning och kredithantering. Tillsammans med våra kunder och företag som vi har strategiska samarbeten med utvecklar vi nya lösningar.

Utvecklingen av den finansiella tekniken bidrar till stora förändringar. Vissa branscher förändras från grunden, medan andra måste visa stor anpassningsförmåga för att behålla sin marknad. CONCENT tar ansvar för att föra branschen framåt.

Över 100 kommuner som representerar 2,7 miljoner norrmän använder våra värvningslösningar för offentlig sektor. Cirka 70 inkassobyråer använder våra verktyg. I Norge och Sverige använder flera större offentliga värksamheter våra lösningar. Vi är i och med detta marknadsledare i Norden.

Företaget grundades 1994 i Sandefjord, där vårt huvudkontor fortfarande ligger. Vi har ca 70 anställda och hälften av dem arbetar direkt med utveckling av programvara och IT-tjänster. Av dessa arbetar 12 i vårt dotterbolag SPN Tech i Gdansk, Polen.

Selskapet har solide eiere som er medspillere for videre vekst og utvikling.

Företaget bytte namn från SystemPartner Norge till CONCENT i april 2018.

CONCENT produkter procasso predatorcms predator inkassonet procassonet