Om CONCENT

Vi är specialiserade på IT-lösningar för effektiv värvning och kredithantering. Tillsammans med våra kunder och företag som vi har strategiska samarbeten med utvecklar vi nya lösningar.

Utvecklingen av den finansiella tekniken bidrar till stora förändringar. Vissa branscher förändras från grunden, medan andra måste visa stor anpassningsförmåga för att behålla sin marknad. CONCENT tar ansvar för att föra branschen framåt.

Över 100 kommuner som representerar 2,7 miljoner norrmän använder våra lösningar för offentlig sektor. Cirka 70 inkassobyråer använder våra verktyg. I Norge och Sverige använder flera större offentliga värksamheter våra lösningar. Vi är i och med detta marknadsledande i Norden.

Företaget grundades 1994 i Sandefjord, där vårt huvudkontor fortfarande ligger. Vi har 85 anställda och över hälften av dem arbetar direkt med utveckling av programvara och IT-tjänster – i Sandefjord, Stockholm och Gdansk.

 Företaget har solida ägare som är aktiva partners för fortsatt tillväxt och utveckling.

Företaget bytte namn från SystemPartner Norge till CONCENT i april 2018.