Personuppgifter

CONCENT samlar in personuppgifter via webbsidor, nyhetsbrev och olika undersökningar. Detta ger våra besökare och kunder en större erfarenhet och ger ytterligare information utöver vad som redan finns på webbsidorna.

Detta görs huvudsakligen av användare som skickar information via blanketter för att begära information eller prenumerera på nyhetsbrev. Befintliga kunder får information om och erbjudanden för produkter och tjänster som är relevanta för inköp som deras arbetsgivare redan har köpt från CONCENT.

Behandlingsansvarig
Den insamlade informationen behandlas av marknadsavdelningen och försäljningsavdelningen i CONCENT. Behandlingsansvarig är företagets marknadschef.

Syftet med datainsamling
Vi hämtar bara kontaktinformation från dig för att skicka information om våra produkter och tjänster.

Användarna på webbsidorna ber om att få ett nyhetsbrev eller skicka en blankett för mer information om företagets produkter eller tjänster.

Rättslig grund
CONCENT följer de riktlinjer som EU ger i GDPR-förordningarna.

Vilken personlig information behandlas?
Vi ber om namn, företag, e-postadress, mobilnummer tillsammans med en mer detaljerad beskrivning av begäran om information.

Var samlas informationen?
Användarna av våra webbsidor lägger till uppgifterna själva till formulär.

Är det frivilligt eller obligatoriskt att avslöja information?
Det är helt frivilligt att avslöja personuppgifter.

Information lämnas till tredje part?
Informationen lämnas aldrig till tredje part.

Hur raderas och arkiveras information?
Informationen raderas på begäran och användarna kan avregistrera sig efter mottagandet av nyhetsbrevet från CONCENT. Informationen är arkiverad i lösenordsskyddade register som finns i säkra webblösningar (https).

Vilka rättigheter har den registrerade och vilken lands lag gäller?
CONCENT AS är föremål för norsk lagstiftning i allmänhet. För behandling av personuppgifter följer vi GDPR.

Behöver du mer information?
Ytterligare information lämnas genom att kontakta marknad@concent.no