InkassoNET

InkassoNET är marknadens ledande egeninkassosystem för privata verksamheter, advokatkontorer, kommuner och bostadsbolag.

InkassoNet är ett molnbaserad, funktionellt och automatiserat inkassosystem anpassat till svensk inkasso där påminnelser, inkassokrav, avbetalinngsplaner och aviseringar effektivt utförs i förhållande till gällande lagar. Det inkluderar naturligtvis GDPR.

Med hjälp av InkassoNET skickar du lätt ut inkassokraven enligt gällande lagstiftning.  Du kan även enkelt svara dina kunder på frågor om ärendets status utan att behöva hänvisa till en extern part och behålla dina goda kundrelationer.

Mer informasjon om InkassoNET

Varför välja inkassosystemet InkassoNET?

  • Stöder GDPR

  • Automatiska arbetssprocesser och stor kapacitet

  • Programmet håller ordning på avbetalningsplanen och skickar ut avisering med ränta och skuldnedräkning varje månad tills skulden är betald

  • Avbetalningsplan till dina kunder bara en knapptryckning ifrån

  • Programmet innehåller brev och rapporter där du enkelt håller reda på dina bevakningsärenden

Med hjälp av InkassoNET skickar du lätt ut inkassokraven enligt gällande lagstiftning.

Jag vill veta mer