– Inbox i programmet InkassoNet är verkligen kanon! Man har ju stenkoll på allting! Det berättar Jessica Fäldth, som arbetar för AB Kristianstadsbyggen, Kristianstads största bostadsbolag. Hon jobbar på ekonomiavdelningen i det kommunalt ägda företaget, som förvaltar 9 000 bostäder och 250 kommersiella lokaler. De är 200 anställda och Jessica hanterar både inbetalningar och inkassosaker ensam. Och det går alldeles utmärkt, tycker Jessica.

Social profil med personlig kontakt
Kristianstadsbyggen (ABK) använde InkassoDIREKT fram till 2014, då de bestämde sig för att gå över till InkassoNet. Under 2015 ansökte ABK om handräckning för avhysning (vräkning) hos Kronofogden i 230 ärenden, för hyresgäster som vid upprepade tillfällen inte betalat sin hyra. Av dessa var det endast sju som till slut tvingades lämna sin bostad. Framgången beror bland annat på att de använder InkassoNet och att de håller en social profil där de personligen tar kontakt med hyresgästerna. Eftersom så mycket annat sker automatiskt finns det tid till det.

Automatiskt
Jessica berättar att det är mycket lättare att hantera inkasso inom företaget när de använder InkassoNet. Ärendena går in i en behandlingskedja och med programmets Inbox kan man bevaka ärendena på ett annat sätt. Med mallar för olika saker skickas brev ut automatiskt, men i InkassoNet kan man redigera innehållet i brevet innan det skickas ut.
– Inboxen fungerar som en e-post eller kalender och man vet vad som ska göras med ärendena varje dag, berättar Jessica. Eller kanske vad man inte behöver göra? Det mesta går av sig självt, men jag dubbelkollar om det är något vi inte ska gå vidare med eller om vi ska göra en manuell övervakning.

Hon medger också att det nog finns fler saker som programmet skulle kunna hjälpa till med. Om det hade funnits tid att ta tag i det…

Snabba puckar!
Jag gillade programmet från början och märkte att det fungerade bra. Det är mycket fräschare än det gamla (InkassoDIREKT). – Under övergången och konverteringen till det nya programmet dök det upp några utmaningar, och vi skulle nog ha involverat vår IT-avdelning lite mer i kommunikationen, säger hon. – Men det dröjde inte länge innan det fungerade bra.

Jessica berättar nöjt om den utmärkta behandling hon har fått av SystemPartners supportavdelning. – De avsatte tid och var alltid tillgängliga, berättar hon.
Och medan vi sitter och pratar kommer det ett svar från Linn på SystemPartners support angående en fråga Jessica hade tidigare. – Det tog en halvtimme, så det var snabba puckar, säger hon och ler.

8 av 10!
Så vilket betyg ger hon InkassoNet? – På en skala från ett till tio? En åtta!, svarar hon omedelbart.