CONCENT er nordisk markedsleder for programvare for privat og offentlig innfordring. Selskapet gjør nå flere grep for å tilpasse seg en bransje i endring; økt digitaliseringsgrad og den nye økonomien.

 

Samarbeid, digitalisering og vekst

CONCENT-navnet bygger på konsensus og samhandling, noe som vil bli tillagt enda mer fokus fra selskapets side fremover.

– Vi har vært privilegerte som har fått vokse og utvikle oss sammen med våre kunder. Samtidig befinner bransjen seg i en spennende fase der premissene endres; automatisering og selvbetjening har fått økt fokus samtidig som ny teknologi åpner opp nye muligheter og nye forretningsmodeller.
Vi skal spille en aktiv rolle i denne utviklingen, ikke minst overfor våre kunder, forteller Oddbjørn Bergem, administrerende direktør i CONCENT.

Skal vokse og konsolidere

CONCENT kan vise til sterk vekst siden etableringen i 1994. Kontinuerlig fokus på produktutvikling har betalt seg for sandefjordbedriften, som nå rigger seg for videre vekst, samtidig som dagens posisjon skal konsolideres.
– Vi har en sterk posisjon i hjemmemarkedet som er svært viktig for oss. Vi vil bruke store ressurser på å videreutvikle denne. Samtidig er vi avhengig av å vokse videre, også i nye markeder.
Vi er godt posisjonert for vekst, organisasjonen ble betydelig styrket gjennom 2017 og vi ser at veksten vil komme både organisk eller i samarbeid med andre aktører. Våre eiere har også finansielle muskler som sikrer ressurser til videre vekst, påpeker Bergem.

 

Skreddersøm
Selskapet har sine største leveranser mot inkassobyråer og kommuner, og har gjennom år utviklet systemer tilpasset den enkelte bransje. Eksempelvis er Procassoet egenutviklet system for innfordring av kommunale avgifter. For kommunene representerer systemet en betydelig forenkling av innfordringsjobben, og kan gi store kostnadsbesparelser.
– Over 100 kommuner har til nå valgt vår løsning,  en solid bekreftelse på at vi møter behovene i markedet. Våre løsninger forenkler og frigir mye tid hos norske kommuner, det har selvsagt en positiv effekt på kommuneøkonomien, avslutter Bergem.