Avida Inkasso fikk en positiv tilbakemelding fra Finanstilsynet da de var på besøk og holdt tilsyn. Hege Evensen, Ernst Notø og deres saksbehandlere i Avida benytter Predator, som gjør det enklere å følge forskriftene.
Finanstilsynet hadde noen ytterst få punkter som måtte rettes på, men det var Avida veldig raskt på pletten og fikk i orden. Tilsynet aksepterte dette og roste byrået.

Evensen er faktisk leder og Notø systemeier og integrasjonsspesialist i det Oslo-baserte inkassobyrået, som er i et konsern som leverer en rekke tjenester innenfor finans. Byrået har for det meste B2B-kunder fra en rekke bransjer, i tillegg til en andel forbrukerkunder. Inkassovirksomheten i Avida er drøye to år gammel, men både Hege og Ernst har brukt Predator i mange år – hos tidligere arbeidsgivere.

– Fra CONCENT får man et produkt som langt på vei hjelper deg med å være compliant, og vi har bygget opp kontrollrutiner på utsiden. Det er imidlertid bra å ha en leverandør som garanterer lovlydigheten i programmet etter lovendringer, sier Notø.

Samarbeidspartner
De opplever at Finanstilsynet er som en samarbeidspartner. – Det kilte litt i magen da vi fikk varsel om tilsyn, men før de kom så visste jeg at vi har god kontroll, forteller Hege. 
– Vi følger forsiktighetsprinsippet i programmets innstillinger, fortsetter hun. Dette harmonerer godt med Finanstilsynets retningslinjer. Avida vil ikke snuble i trivialiteter som heller ikke gir de store inntektene for byrået. Og er vi usikre på ting, så holder Finanstilsynet døra åpen for spørsmål og råd.

Systemstøtte
Avida nyter godt av systemstøtten i programvaren. Finanstilsynet vil sjekke at du ikke gjør systematiske feil. Predator har flere funksjoner som bidrar til å minimere maskinelle feil, som f.eks salærkontrollen. Men det kan fortsatt oppstå feil og saksbehandler kan overstyre – da er det viktig at vi har egne kontroller på utsiden som fanger opp avvikene, sier Hege. – Discoverer-uttrekkene Finanstilsynet har bedt om benytter vi også, fortsetter hun. – De er bra, men opplever at disse ikke alltid holder alene. Vi har derfor bygd opp en egen internkontroll på utsiden. Her skryter hun av kollega Ernst, som er en veldig viktig ressurs.

Store fordeler med drift hos CONCENT
Avida Inkasso har lagt driften av løsningen til CONCENT. – Det å ligge på hosting hos CONCENT er noe jeg synes er utrolig bra! Det har gjort det lettere for oss, legger systemeier Ernst til. Avida slipper da å tenke på installasjoner og oppgraderinger. Byrået kan da fokusere mer på sin kjernevirksomhet og får lavere investeringer i infrastruktur og datautstyr. Dette gir forutsigbarhet og stabilitet og Avida får en mer effektiv support.

Skryter av CONCENTs løsninger og innovasjoner
Før CONCENT, som er på besøk hos Avida denne dagen, får lov til å forlate det hyggelige vertskapet, roser Hege sin leverandør: – Det som er bra med å jobbe med CONCENT er at dere er fremover lente og innovative. Vi er nok ikke alltid enige, men dere er som regel villig til å høre på oss. Det er viktig å kunne møte en leverandør som er villig til å være imøtekommende for andre synspunkter så vel som å være en diskusjonspartner når man skal løse utfordringer i systemet.

Pr i dag kjenner jeg ikke til en eneste konkurrent som kan måle seg med Concent. Jeg har ikke vært borti et system som har såpass mange løsninger, det være seg automatiseringer og annet. Så alt i alt er vi veldig fornøyd med systemet, avslutter Hege Evensen og Ernst Notø.