Tjenester og tilleggsfunksjonalitet

CONCENT tilbyr komplette løsninger langs hele verdikjeden – fra kreditt oppstår til betaling gjøres.

De mange fasene en bedrift eller offentlig virksomhet trenger langs hele dette løpet dekkes av et svært omfattende utvalg av integrasjoner, løsninger og verktøy for beslutningsstøtte.

Forretningstjenester
   
Jeg vil vite mer

Integrasjon

Løsningen for inkasso eller ARM spiller på lag med ERP- eller fagsystemer. Vi har integrasjoner mot de store og de små.

Datakvalitet

Sikre at dine skyldnerdata er korrekte. Det gir mindre feilsending og øker effektiviteten.

Scoring

Finn ut hvilke saker som er dine viktigste for valg av aksjoner og raskere tiltak.

Business intelligence

Gode rapporteringsverktøy gir deg bedre innsikt i dine forretningsdata for beslutningsstøtte.

Dashboard

Et kontrollpanel som gir deg rask tilgang til dine KPIer, basert på rapporter.

Robotisering

Ved behov for å frigjøre tid fra repeterende og tidkrevende oppgaver.

Digitalisering

Store gevinster å hente over hele verdikjeden ved å digitalisere manuelt arbeid.

Distribusjon

Elektronisk forsendelse er effektivt og gir gevinster både på tid og i økonomi.

Automatisering

Få utført oppgaver automatisk, frigjør personale til viktigere oppgaver og spar mye tid.

Min Side

Gi skyldner tilgang til egne saker og la skyldner gjøre mye av jobben selv.

Selvbetjening

Med selvbetjening kan enten kunden din eller skyldner utføre en rekke oppgaver selv.

Betalingstjenester

Moderne og sikker betaling i selvbetjeningsløsninger, som BankID, Vipps, VISA og Mastercard

Forretningstjenester

IT-drift

Fokusere på kjernevirksomheten og slippe IT-drift? CONCENT kan ta seg av det hele.

Forretningsutvikling

Utvide forretningsområdet, effektivisere drift, øke marginer eller en kombinasjon? Våre konsulenter har lang erfaring.

Spesialtilpasning

CONCENT har lang og solid erfaring  og har levert viktige løsninger til krevende kunder i privat og offentlig sektor.

Konsulent

Strategi, utvikling, optimalisering, prosjektledelse, IT-hjelp  eller opplæring? Vi har et bredspektret tilbud.

Integrasjoner

Behov for å integrere mot nye løsninger i fagsystemer? Vi løser det!

Opplæring

Enten du vil på et standardkurs eller ha spesialtilpasning – vi lærer deg opp. Hos deg, oss eller på nettet.