– CONCENT er eneste systemleverandør som gir inkassofaglig etterutdanning, sier leder av Virke Inkasso, Iman Winkelman. Vårt inntrykk er at Concent tilbyr sine kunder relevant og oppdatert kunnskap på inkassoforum. I neste omgang hever dette det faglige nivået til våre medlemmers medarbeidere, noe som er til fordel for både inkassonæringen selv og bransjens oppdragsgivere.  Vi er ikke kjent med at andre systemleverandører har et opplegg som medfører tellende timer i henhold til den inkassofaglige etterutdanningen foreningen administrerer, uttaler leder av Virke Inkasso, Iman Winkelman.

Det er i forbindelse med gjennomgang av inkassofaglige timer i programmet for 2018-utgaven av Inkassoforum at han sier dette.

Regjeringen har varslet gjennomgang av inkassolovgivningen, der det blant annet vil settes fokus på akkurat etterutdanning. Dette fremgår i en melding som gikk ut fra NTB i midten av september.

Oddbjørn Bergem CEO i CONCENT– Dette er en bekreftelse på at det gir faglig trygghet i å være kunde hos CONCENT, sier Oddbjørn Bergem, CEO i selskapet. – Vi jobber kontinuerlig med compliance og har et godt faglig samarbeid med både Finanstilsynet og Virke Inkasso. Dessuten gir vår daglige kontakt med kunder og strategiske partnere oss verdifull innsikt i problemstillinger vi kan bruke når lover og regler skal reflekteres i våre løsninger. Våre to produktsjefer Thomas Johannessen og Knut Skofteland har for eksempel deltatt i arbeidet med å utarbeide nye retningslinjer for regnskapsføring, bokføring og avstemming av klientmidler i regi av Virke Inkasso, sier Bergem.

Fagtilbudet for inkasso på konferansen gir 8,5 timer. Inkassoforum arrangeres 19. og 20. november.